Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az európai parlamenti választások előtt

2009.06.14

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK ELŐTT

Fórumként a Bécsi Napló eddig is élt azzal a lehetőséggel, hogy választások előtt kérdéseket intézett az egyes pártok jelöltjeihez véleményük kinyilvánítása céljából. Jelen esetben a két kormánypárt első helyen szereplő képviselőjét, Dr. Hannes Swobodát és Dr. Ernst Strassert kértük meg az alábbi kérdésekkel kapcsolatosan véleményük kinyilvánítására a június 7-i EP-választások kapcsán. (szerk.).

1. Ön pártja által jelöltette magát vezető képviselőnek a mostani EP-választásokra. Mi ösztönözte Önt, hogy az Európai Parlamentben pártja színeiben képviselje az osztrák érdekeket?

2. Az Európai Unióval szemben észrevehető az érdektelenség, még egyfajta bosszúság is észlelhető. Mire vezethető ez vissza?

3. Újból és újból hallani: nemzeti érdekek az EU törekvések előtt vagy épp ellentétesen az európai integráció csak lassan halad. Nem rejlik ellentmondás a két elképzelés, elvárás között?

4. Pontosan a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságban szolgáltatja az Európai Unió a lehetőségét a globális problémák könnyebb megoldására; a megoldások is egyszerűbbek közösen, mint az egyes tagállamoknak egyedül. Tényleg így van, vagy ez csak elképzelés tapasztalat nélkül?

5. Ön személyesen mit vár el az Európai Uniótól az európai integrációs folyamatban? Végül is a nemzeti önállóság hátrányára menjen ez végbe vagy maradjon továbbra is támadhatatlan kikezdhetetlen a nemzeti szuverenitás?

6. Egyelőre megbuktak az európai alkotmány létrehozásának érdekében tett fáradozások. Óvatos lépésekre int az ú.n. Lisszabon-szerződés. Mi az Ön prognózisa?

7. Elsősorban az etnikai kisebbségek körül új feszültségek törtek ki az új tagállamokban. Brüsszel és Strassburg tudatja: a nemzeti kisebbségek kérelmei az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak.
A tagállamok az európai normákra hivatkoznak. Hogyan látja Ön ennek a diszkrepanciának áthidalását?

Dr. Hannes Swoboda, az Osztrák Szociáldemokrata Párt vezető képviselőjelöltje

1. Már 1996 óta tagja vagyok az Európai Parlamentnek. Sokéves tevékenységem jogán testközelből láttam az elmúlt években az Európai Unió izgalmas fejlődését. Ezen azt értem például: a tagállamok növekedését 27-re, vagy az Euró bevezetését. Sokéves tapasztalatom és az európai eszme mellett való kiállásom oda vezetett, hogy ma már helyettes elnöke vagyok az Európai Szocialista Párt frakciójának. Ezeket a tapasztalatokat szeretném továbbra is jövedelmeztetni – Európáért és Ausztriáért.

Éppen a gazdasági válság idején fontos az Európai Unióban a szociális érdekeket és foglalkoztatottságot előtérbe helyezni, a belföldi piac érdekei elé. Én magam személyesen szeretnék közreműködni azért, hogy a következő bizottság köteles legyen egyértelműen a szociális törekvéseknek elsőbbséget adni. Ha a szociáldemokrácia a legerősebb párterő lesz az egész közösség Európájában, akkor mi igényt tartunk a bizottság elnökének kinevezésére.

2. Sok ember számára Brüsszel látszólag messze van, de de facto a Brüsszelben és Strassburgban hozott döntések befolyásolják mindennapi életünket. A képviselők irodáiba érkező polgári megkérdezések száma világosan bizonyítja, hogy igenis nagy az érdeklődés és a jövőben még jobban igyekeznünk kell, hogy eleget tehessünk a követelményeknek valamint beleszólási lehetőségeket teremtsünk.

3. Fontos problémákat közösen kell megoldani. Az európai integráció folyamat, és ennek időre van szüksége és folyamatosan is szükséges lesz a nemzeti érdekeket és álláspontokat egyeztetni valamint mérlegelni.

4. Különösen a mostani gazdasági válságban fontos, hogy az Európai Unió közösen cselekedjen és intézkedéseket hozzon a krízis leküzdésére. Erősíteni kell a munkavállalók jogait és a szociális alapjogokat. Számomra a munkahelyek, különösen a fiatalkorúak munkanélkülisége elleni harc, harc a nyugdíjak biztosításáért, védelem a spekulációval szemben, tiszta szilárd szabályok a pénzpiacokon, az Európai Unió segélye a válságban, a szociális biztonság elsődlegessége és a bűnözés elleni harc állnak előtérben.

5. Fontos az Európai Uniót úgy alakítani, hogy a kihívásoknak és a tagállamok szükségleteinek megfeleljen. A jelenlegi gazdasági válság pontosan megmutatja, milyen lényeges a koordinált cselekvés és az egységes közös gondolkodás. Az Európai Parlament beleszólási jogát erősíteni kell, mint ahogy ez a Lisszaboni szerződésben le van fektetve. Ugyanakkor még vannak olyan területek is, ahol az Európai Uniónak erősebben figyelembe kell vennie és respektálnia a nemzeti és regionális sajátosságokat.

6. Az európai integráció útján nagy visszaesés lenne Lisszabon bukása. A cseh szenátus legutóbbi döntése bátorítást adott és megmutatta, hogy győzhet egy pro európai irányvonal még olyan országban is, amelynek élén meggyőződéses európaellenző, Vaclav Klaus, elnök áll. A bővítés ma csak apró lépésekben halad. Az unió kapacitását figyelembe véve szükséges szemmértékkel kell kezelni a belépési folyamatokat. Mindenekelőtt azt a dimenziót kell adni az Európai Uniónak, ami erősíti a lakosságnak az unióban való bizalmát.

7. Az Európai Unióban szükség lenne a kisebbségi ügyekkel foglalkozó biztosra, aki kiváltképpen a romák megoldatlan problémaival törődik. Pontosan kisebbségi kérdésekben fontos az összehangolt cselekvés, mivel ezek az összes tagállamot érintik. De itt is szükség van a nemzeti és az összeurópai érdekek közötti kiegyenlítődésre. A tagságtoborzó tárgyalásoknál az Unió részéről mindig ügyelnek arra, hogyan bánnak a tagjelölt országok kisebbségeikkel, különösen az emberi jogokra való tekintettel.

Dr. Ernst Strasser az Osztrák Néppárt vezető képviselőjelöltje

1. Hogyha egy évvel ezelőtt megkérdeztek volna, hogy elfogadom- e az ÖVP vezető képviselőjelölt szerepét, úgy valószínűleg nemet mondtam volna. De időközben megváltozott a helyzet. Az egész világ teljesen megváltozott. Jelenleg a II. világháború óta egyik legsúlyosabb válságot éljük át. Az átrendeződés és az újrafelállás jelenlegi szakaszában arról van szó, hogy a politikai összefüggésekről valamint döntéshozókról szerzett tapasztalattal és tudással gazdaságilag józan ésszel vigyük előbbre Ausztria dolgait.

Az osztrák érdekeket az európai grémiumokban a legmegfelelőbb és leglehetségesebb módon képviselni, ezt jelentik számomra az EP-i választások.

2. Európában a több demokrácia szükségszerű.
A polgároknak több befolyásra kell szert tenniük. Azért küzdök, hogy az európai képviselőház más intézményekkel szemben megerősödjön és a választók több beleszólási joggal rendelkezzenek.

Mint európai képviselőnek az lesz a feladatom, hogy az osztrák polgárok szükségleteit megismerve megvalósítsam majd intenzívebb érintkezés által megértessem, hogy miért cselekszik az EU úgy, ahogy cselekszik.

3. A szubszidiaritás elve az európai közösség egyik fontos pillére. Ez az alapelv egyrészt megőrzi a tagállamok illetékességét olyan területeken, ahol a közösségi eljárás nem tudja jobban szabályozni ezeket. Másrészt ott cselekvőképes az európai közösség, ahol valamely probléma a tagállamok saját intézkedései révén nem oldhatók meg kielégítően. Nagyon fontos, hogy egyensúlyban legyen a két ellentét, hogy az egyes tagállamok javán lehessen munkálkodni.

Én annak érdekében fogok cselekedni, hogy a nemzeti érdekek egyensúlyban legyenek az Európai Unióval, de csak ott cselekedjen az Európai Unió, ahol az feltétlen szükséges.

4. A 2008 őszén kitört pénzügyi válságra gyorsan és elszántan reagált az európai közösség, és rövid időn belül védőpajzsot állított föl az európai pénzügyi piacok és a hitelgazdálkodás számára. Mivel az Európai Unió tagállamainak kormányai kéz a kézben együttműködtek a takarékbetétek nemzeti tőkebiztonsága javításában és egybehangolták segélyintézkedéseiket a bankok részére a jótállási átvételek és a részesedési tőke rendelkezésre bocsátás pontjaiban, ezért el lehetett kerülni a pénzügyi piacok összeomlását és esetleges versenytorzításokat az európai hitelgazdálkodásban. Az Euró a mi védőpajzsunk a krízis ellen. Ha a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban még Schillingünk lenne, úgy a valutaspekuláció által veszélyeztetve lennének a kis betétek.

5. Mint már említettem a szubszidiaritás elve az európai közösségnek fontos pillére. Európai kontextusban a nemzeti érdekeket továbbra is respektálni kell és figyelembe kell venni azokat a nemzetközi szerződésekben, és csak ott cselekedjen az Európai Unió, ahol a tagállamok saját erejükből nem képesek megoldásokra. Ezáltal őrzi meg Ausztria a többi európai államhoz hasonlóan nemzeti önállóságát.

6. Az „alkotmány” kifejezés háttérbe szorult, mivel egyesek ebben annak a jelét látták, hogy szuperállammá fejlődhet az Európai Unió.

Olyan új szerződés, mint a reformszerződés új útra terelné az Európai Uniót. Szociálisabbá, nyitottabbá és döntésképesebbé tenné a közösséget. Ez biztosítja a demokráciát az összes tagállamban és erősíti ezt európai szinten. A polgároknak több beleszólási jogot biztosít, erősíti a régiók, a nemzeti parlamentek és az európai képviselőház szerepét.

7. Mi hiszünk Európa nyelvi és kulturális sokrétűségében, ez magába foglalja a hazánk népcsoportjai mellett tett hitet és más országok kisebbségeiért való kiállást. Valljuk, hogy államunk biztosítja alapjogainkat és jogi feltételeket teremt az egyén szabad és akadálymentes kibontakozásához nyílt társadalomban. Ide tartozik a kisebbségek védelme és a társadalom sokrétűségének megőrzése. Mi azt akarjuk, hogy a mi magas társadalmi normánk példamutató legyen Európában.

Németből fordította Rumpler Diána

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.